YOMEDIA

Bài tập 8 trang 114 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 114 sách GK Hóa lớp 10

Cho 1,03 gam muối natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được một kết tủa, kết tủa sau khi phân hủy hoàn toàn cho 1,08 g bạc. Xác định tên muối A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Số mol Ag tạo thành là:

nAgX = nAg = 1,08 : 108 = 0,01 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

Đặt X là kí hiệu, nguyên tử khối của halogen

NaX + AgNO3  → AgX↓ + NaNO3

0,01 mol               0,01 mol

2AgX   →  2Ag + X2

0,01 mol    0,01 mol

Số mol NaX là:

MNaX = 1,03 : 0,01 = 103

⇒ X = 103 - 23 = 80 (Br)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 114 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA