AMBIENT

Bài tập 25.4 trang 59 SBT Hóa học 10

Bài tập 25.4 trang 59 SBT Hóa học 10

Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng tự oxi hóa, tự khử

A. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2

B. Cl+ H2O → HCl + HClO

C. Cl2 + 2KBr → KCl + Br2

D. 3Cl + 2Al → 2AlCl3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.9

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.4 trang 59 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>