AMBIENT

Bài tập 25.9 trang 59 SBT Hóa học 10

Bài tập 25.9 trang 59 SBT Hóa học 10

Cho 19,05 gam hỗn hợp KF và KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thu được 6,72 lít khí (đktc). Xác định thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp muối.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.9

KF + H2SO4 → K2SO4 + H2F

KCl + H2SO4 → KHSO4 + HCl

nkhí = 6,72/22,4 = 0,3 mol

Gọi x, y lần lượt là số mol KF và KCl, ta có :

58x + 74,5y = 19,05

và x + y = 0,3

Giải hệ ta được x = 0,2 , y = 0,1.

mKF = 58 x 0,2 = 11,6 ⇒ %mKF = 11,6/19,05 x 100% = 60,89%

%mKCl = 100 - 60,89 = 39,11%

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.9 trang 59 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Lê Vinh

    Giúp em
    Hòa tan hỗn hợp gồm NaBr và NaI vào nước được dung dịch A. Cho brom dư vào dung dịch khuấy kĩ cho phản ứng xong, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng giảm m gam so với hỗ hợp bạn đầu. Hòa tan chất rắn vào nước, sau đó dẫn khí clo dư đi qua. Lại làm bay hơi nước thấy khối lượng chất rắn khan thu được lại giảm m gam nữa so với hỗn hợp ban đầu. Tính phần trăm khối lượng của NaBr trong hỗn hợp ban đầu 

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA