YOMEDIA

Bài tập 25.5 trang 59 SBT Hóa học 10

Bài tập 25.5 trang 59 SBT Hóa học 10

Flo không tác dụng trực tiếp với chất nào sau đây?

A. Khí H2    

B. Hơi nước

C. Khí O   

D. Vàng kim loại

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.5

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.5 trang 59 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA