YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10

Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10

Beri và oxi lần lượt có khối lượng nguyên tử bằng :

mBe = 9,012u; mO =15,999u.

Khối lượng nguyên tử beri và oxi tính theo g lần lượt là

A. 14,964.10-24g và 26.566.10-24g

B. 26,566.10-24g và 14,964.10-4g

C. 15.10-24g và 26.10-24g

D. 9g và 16g

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Ta có: 1u = 1,6605.10-24 gam

mBe = 9,012u = 9,012.1,6605.10-24 gam = 14,964.10-24 gam

mO = 15,999u = 15,999.1,6605.10-24 gam = 26,566.10-24 gam

 Chọn A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON