YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10

Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hạt nhân nguyên tử hiđro có 1 proton

B. Hạt nhân nguyên tử hiđro chỉ có 1 proton, không có nơtron

C. Hạt nhân nguyên tử của các đồng vị của hidro đều có proton và nơtron

D. Hạt nhân nguyển tử của các đồng vị của hiđro đều có nơtron

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Hạt nhân nguyên tử hiđro chỉ có 1 proton, không có nơtron.

→ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON