ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10

Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hạt nhân nguyên tử hiđro có 1 proton

B. Hạt nhân nguyên tử hiđro chỉ có 1 proton, không có nơtron

C. Hạt nhân nguyên tử của các đồng vị của hidro đều có proton và nơtron

D. Hạt nhân nguyển tử của các đồng vị của hiđro đều có nơtron

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

 
 

Hạt nhân nguyên tử hiđro chỉ có 1 proton, không có nơtron.

→ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu phương

  tính khối lượng của 1 proton, notron, electron theo đơn vị u

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Nguyễn

  nguyên tử của nguyên tố X có tổng các hạt cơ bản bằng 82 . trong đó tổng hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 22 hạt

  a) xác định thành phần của các loại hạt trong mỗi phần nguyên tử

  b) tính khối lượng của 1 nguyên tử X theo đơn vị kg, u

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  d) X có số khối là 39 và số n bằng 1,053 lần số p.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Các bạn ơi cho mình hỏi nhanh cái này. Hãy tính khối lượng bằng gam của: 6.10^23 nguyên tử natri

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Khối lượng riêng của natri kim loại bằng 0,97 g/cm3. Trong tinh thể kim loại natri, các nguyên tử chiếm 74% thể tích, còn lại các khe rỗng. Bán kính nguyên tử natri gần bằng bao nhiêu ?

  giúp mình với :<< Mình cần lời giải luôn ạ plssss :"<

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  giúp mk

  1) cho các ng tử sau: Al (13e, 13p, 14n) Fe(26e, 26p, 30n) Cl ( 17e, 17p, 18n) và O (8e, 8p, 8n)

  a) tính khối lượng ng tử tuyệt đối (kể cả me) của chúng

  b)Tính NTK của các ng tử

  c) Tính khối lượng 1 mol các ng tử trên.

  2)cho ng tử khối của: Na= 23; Ag = 108; Ba = 137

  Hãy tính khối lượng ng tử các ng tố trên theo gam

  3) cho mFe = 56 g/mol. Hỏi trong 280g Fe có chứa bao nhiêu ng tử Fe

  2,24l H2 (đktc) có chứa bao nhiêu ng tử H2

  4)Xđ số e, p, n của ng tử các ng tố có ký hiệu sau:

  1H ; 2H ; 24Mg ; 39K ; 56Fe ; 207Pb ; 108Ag

  1 1 12 19 19 82 47

  5)Viết kí hiệu ng tử các ng tố sau:

  a) Ng tử X có số khối là 55, số nowtron lớn hơn số proton là 5

  b) Ng tử Y có tổng số các hạt là 95. số hạt ko mang điện lớn hơn số hạt mang điện âm là 5 hạt

  c) Ng tử Z có tổng các hạt là 54. số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 14

  d) Ng tố T có tổng các hạt là 13

  e) Ngtoos V có tổng các hạt là 40. có số khối nhỏ hơn 28

  6)Tính ng tử khối trung bình của các ng tố sau:

  a) Ccó 2 đồng vị liền: 12 C (98, 89%) và 13 C (1,11%)

  b) k có 3 đồng vị 39K (93, 258%) 40K (0,012%) và 41K(6,73%)

  c)Ca có 2 đồng vị: 65Ca (27%) và 63Ca (73%)

  d) Cu có 2 đồng vị: 63Cu và 65Cu với tỷ lệ số ng tử 265: 135

  e) ng tố X có 2 dồng vị với tỷ lệ 27:32 . Hạt nhân của đồng vị 1 có 35p và 44n. Hạt nhân đồng vị thứ 2 nhiều hơn đồng vị 1 hai nowtron.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Khối lượng riêng của Cu là 8,93g/cm3 và khối lưọng nguyên tử Cu là 63,546 đvC. Mặt khác thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử Cu chỉ = 74% tinh thể, còn lại là các khe trống. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1