YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 10

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 10

Theo định nghĩa, số Avogađro là một số bằng số nguyên tử đồng vị cacbon-12 có trong 12 g đồng vị cacbon-12.

Số Avogađro được kí hiệu là N.

N= 6,0221415.1023 thường lấy là 6,022.1023

a) Hãy tính khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon-12.

b) Hãy tính số nguyên tử có trong 1 gam đồng vị cacbon-12.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

a) Khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon -12 mC

mC = 12 : (6.022.1023) = 1.9927.10-23 g

b) Số nguyên tử có trong 1g đồng vị cacbon-12:

n = (6.022.1023) : 12= 5,018.1022 nguyên tử

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON