YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.2 trang 3 SBT Hóa học 10

Bài tập 1.2 trang 3 SBT Hóa học 10

Trong nguyên tử, hạt mang điện dương là

A. electron       

B. proton

C. nơtron         

D. proton và nơtron

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Hạt mang điện tích dương trong nguyên tử là proton.

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 3 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON