YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 8 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 8 SGK Hóa học 10 nâng cao

Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí CO2 có 27,3% C và 72,7% O theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Hãy xác định nguyên tử khối của O.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Ta có:

\(\% O = \frac{{{M_O}.2}}{{{M_C} + {M_O}.2}}.100\)

\( \to 72,7 = \frac{{{M_O}.2}}{{12,011 + {M_O}.2}}.100\)

→ MO = 15,99u

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 8 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON