YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 8 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 8 SGK Hóa học 10 nâng cao

Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối lượng nguyên tử cacbon nặng gấp 11,906 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi nếu chọn 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị thì H, O có nguyên tử khối là bao nhiêu?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Khối lượng của 1 nguyên tử C là 12u.

Theo đề bài ta có: MC = 11,906.MH

\( \to {M_H} = \frac{{12}}{{11,906}} = 1,008u\)

M= 15,842. MH = 15,842.1,008 = 15,969u.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 8 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON