YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1.2 trang 3 SBT Hóa học 10

Bài tập 1.2 trang 3 SBT Hóa học 10

a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

b) Hãy tính đơn vị khối lượng nguyên tử (u) ra gam.

c) Hãy cho biết khối lượng nguyên tử đồng vị cacbon-12 tính ra đơn vị khối lượng nguyên tử u.

d) Biết rằng khối lượng của nguyên tử đồng vị cacbon-12 gấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro (H), hãy tính khối lượng của nguyên tử hiđro ra u.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

a) Một đơn vị khối lượng nguyên tử bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon-12(mC).

b) Ta có: \(1u = \frac{1}{{12}}.{m_C}\)

Mà  \({m_C} = 12g/mol = \frac{{12}}{{6,{{022.10}^{23}}}}\) gam/nguyên tử

→ \(1u = \frac{{1g}}{{6,{{022.10}^{23}}}} = 1,{6605.10^{ - 24}}g\)

c) Vì \(1u = \frac{1}{{12}}.{m_C}\)

nên mC = 12u

d) \({m_H} = \frac{{12}}{{11,9059}} = 1,0079u\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 3 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF