ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10

Bài tập 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10

Khối lượng riêng của natri kim loại bằng 0,97 g/cm3. Trong tinh thể kim loại natri, các nguyên tử chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe rỗng. Bán kính nguyên tử Natri gần bằng

A. 189 pm.         

B. 266 pm.         

C. 170 pm.         

D. 250 pm.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

 
 

dNa= 0,97g/cm3; MNa = 22,99g/mol

→ \({V_{tinhthe}} = \frac{{{M_{Na}}}}{{{d_{Na}}}} = \frac{{22,99}}{{0,97}} = 23,7c{m^3}\)

Mà trong tinh thể kim loại, không gian trống chiếm 26% thể tích 

→V1 molNa = 0,74.V tinhthe = 0,74.23,7 = 17,54cm 3

Lại có 1 mol Na = 6,022.1023 nguyên tử Na 

\( \to {V_{1{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} nguyentu}} = \frac{{{V_{1{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} molNa}}}}{{6,{{022.10}^{23}}}} = \frac{{17,54}}{{6,{{022.10}^{23}}}}\)

= 29,12.10-24

Mà \({V_{1\,\,\,nguyentu}}{\,_{Na}} = \frac{4}{3}.\pi .{r^3}\)

 \(\frac{4}{3}.\pi .{r^3} = 29,{123.10^{ - 24}}\)

→ r = 189.10 −10

 Chọn A.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hà trang

  Một nguyên tử R có tổng số hạt là 115. Trong đó, hạt không mang điện chiếm 39,13%.

  a/ Hãy xác định số lượng các loại hạt có trong nguyên tử

  b/ Tính khối lượng của nguyên tử R theo đơn vị u

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  can chu

  Bài 1: viết cấu hình electron và sự phân bố AO nguyên tử các nguyên tố có số lớp e ngoài cùng là 4s

  Bài 2: để hòa tan hết 15,8 g hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe, Zn cần dùng m(g) dd HCl 10% thu đc dd X và 13,44 lít

  1.xđ giá trị m

  2. tính khối lượng muối sau pứ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 kim loại A và B là 142 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 42, số hạt mang điện của B nhiều hơn A là 12. Tính số proton mỗi loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Mình đang cần gấp mọi người giải giúp mình

  Tính khối lượng của nguyên tử và hạt nhân nguyên tử oxi . Biết nguyên tử oxi là 8p,8n,8e, . tính khối lượng của nguyên tử oxi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Nêu đặc điểm của những loại hạt cấu tạo nên nguyên tử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  trong 1kg Fe có bao nhiêu g electron . biết 1mol nguyên tử Fe có khối lượng 55,85g . một nguyên tử sắt có 26e

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Bài 1: Tính bán kính nguyên tử gần đúng của sắt ở 20 độ C biết ở nhiệt dộ đó khối lượng riêng của sắt là 7,87g/cm3 với giả thiết trong tinh thẻ nguyên tử sat682 là hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể phần còn lại là khẽ của sắt giữa các quả cầu . cho khối lượng nguyên sắt là 58,86u.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1