YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 9 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 9 sách GK Hóa lớp 10

Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Tỉ số về khối lượng của electron so với proton là:

\(\frac{{{m_e}}}{{{m_p}}} = \frac{{9,{{1095.10}^{ - 31}}}}{{{{10}^{ - 27}}}} \approx \frac{1}{{1836}}\)

Tỉ số về khối lượng của electron so với nơtron là:

\(\frac{{{m_e}}}{{{m_n}}} = \frac{{9,{{1095.10}^{ - 31}}}}{{1,{{6748.10}^{ - 27}}}} \approx \frac{1}{{1839}}\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 9 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON