Đề thi HK1 môn Lịch sử 12 trường THPT Đa Phúc năm học 2016-2017

90 phút 40 câu 494 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):