ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 33 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 2 trang 33 Công nghệ 8

Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

1. Khung tên    

3. Kích thước    

2. Hình biểu diễn    

4. Yêu cầu kĩ thuật

5. Tổng hợp

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 33 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1