YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 9 Bản vẽ chi tiết

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 9 về Bản vẽ chi tiết online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDOC

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1