ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 9 Bản vẽ chi tiết

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 9 về Bản vẽ chi tiết online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
  • A. Khung tên
  • B. Hình biểu diễn
  • C. Kích thước
  • D. Tổng hợp
   
   
  • A. Các hình biểu diễn, khung bản vẽ, khung tên, các con số kích thước, các yêu cầu kĩ thuật
  • B. Các hình biểu diễn, khung bản vẽ, các con số kích thước, các yêu cầu kĩ thuật
  • C. Các hình chiếu, khung bản vẽ, khung tên, các con số kích thước, các yêu cầu kĩ thuật
  • D. Tất cả đều sai
  • A. Bố trí các hình biểu diễn
  • B. Bố trí khung tên.
  • C. Vẽ mờ.
  • D. Tô đậm.
  • A. Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh
  • B. Hình cắt và hình chiếu cạnh
  • C. Hình cắt và hình chiếu bằng
  • D. Hình chiếu đứng và hình cắt
 

 

YOMEDIA
1=>1