ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Bản vẽ chi tiết - Công nghệ 8

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 8 Bài 9 Bản vẽ chi tiết từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (110 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1