YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 14 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 tr 14 sách GK CN lớp 12

Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Cảm kháng của cuộn cảm được tính theo công thức: \(X_{L} = 2\pi fL\)
  • Khi dòng điện một chiều đi qua có \(f = 0Hz\) thì \(X_{L} = 0\). Vậy dòng một chiều dễ dàng qua cuộn cảm
  • Khi dòng xoay chiều đi qua, \(f\) càng lớn thì \(X_{L}\) càng lớn thì cuộn cảm cản trở được dòng điện cao tần

-- Mod Công Nghệ 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 14 SGK Công nghệ 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON