AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950)?

  • A. Liên Xô là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
  • B. Liên Xô có sự hợp tác hiệu quả vói các nước Đông Âu.
  • C. Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường.
  • D. Liên Xô có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 10, suy luận

  Cách giải: Nhân tố quan trọng nhất để thực hiện thành công một kế hoạch nào đó không yếu tố nào khác ngoài nhân tố chủ quan, thực lực của bản thân quốc gia đó. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chịu tồn thất nặng nền những với tinh thần tư lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950) trong vòng 4 năm 3 tháng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>