AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lịch sử ghi nhận năm 1960 là Năm châu Phi vì

  • A. tất cả các nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.
  • B. có 17 nước ở châu Phi giành độc lập.
  • C. châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.
  • D. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 36

  Cách giải: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “Năm châu Phi” với 17 nước được trao trả độc lập.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA