AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong ba mục tiêu chủ yếu trong chiến lược toàn cầu của Mĩ là

  • A. thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.
  • B. đàn áp phong trào hiếu chiến của các phần tử phản động, khủng bố.
  • C. ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ chủ nghĩa tư bản trên thế giới.
  • D. khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 12 trang 44, loại trừ.

  Cách giải: Chiến lược toàn cầu của Mĩ được thực hiện và điều chỉnh qua nhiều chiến lược cụ thể, dưới tên gọi các học thuyết khác nhau, nhằm thực hiện ba mục tiêu chủ yếu:

  - Một là, ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

  - Hai là, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh, vì hòa bình, dân chủ trên thế giới.

  - Ba là, khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>