AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương cuối thế kỉ XIX?

  • A. Vì diễn ra trên địa bàn rừng núi.
  • B. Vì đề ra mục tiêu phù hợp nhất.
  • C. Vì diễn ra lâu nhất, tổ chức chặt chẽ.
  • D. Vì có hạn chế về đường lối, phương pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: phân tích, đánh giá.

  Cách giải:

  - Quy mô, địa bàn hoạt động rộng lớn, gồm 4 tỉnh bắc Trung kì: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

  - Trình độ tổ chức quy củ, gồm 15 quân thứ do các tướng lĩnh tài ba chỉ huy.

  - Thời gian tồn tại dài nhất trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào cần Vương

  - Khởi nghĩa thất bại đánh dấu mốc kết thúc của phong trào đấu tranh chống Pháp dưới ngọn cờ cần Vương.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>