RANDOM
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1946 đến năm 1949, ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa

  • A. Đảng dân chủ và Đảng Cộng hòa
  • B. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng hòa
  • C. Đảng dân chủ và Quốc dân Đảng
  • D. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 12 trang 20

  Cách giải: Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, từ năm 1946 đến năm 1949, ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA