YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành

  • A. trung tâm kinh tế-văn hóa hàng đầu thế giới.
  • B. trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất thế giới.
  • C. trung tâm kinh tế-chính trị lớn nhất thế giới.
  • D. trung tâm kinh tế-quân sự lớn nhất thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 42.

  Cách giải: Khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>