RANDOM
 • Câu hỏi:

  Sự ra đời khối quân sự NATO và Tổ chức Vác-sa-va tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

  • A. Tạo nên sự đối lập Đông Âu và Tây Âu.
  • B. Đặt nhân loại truớc nguy cơ chiến tranh thế giới.
  • C. Xác lập cục diện hai cực, hai phe.
  • D. Đánh dấu chiến tranh lạnh bùng nổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 59

  Cách giải: Sự ra đời của NATO và tổ chức Hiệp ước Vacsava đã đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. Chiến tranh lạnh đã bao trùm cả thế giới.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA