AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giai đoạn 1950-1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ, mặc khác

  • A. đa dạng hóa, đa phương hóa hơn nữa quan hệ đối ngoại.
  • B. mở rộng quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa.
  • C. tập trung phát triển quan hệ hợp tác với các nước Mĩ Latinh.
  • D. mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Đông Nam Á.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 48.

  Cách giải: Từ năm 1950 đến năm 1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt vẫn tiếp tục chính sách liên minh chặt chẽ với Mĩ; mặt khác cố gắng đa dạng hóa, đa phưong hóa quan hệ đối ngoại

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA