AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1- 10-1949) là

  • A. cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Bắc Á.
  • B. làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống trên thế giới.
  • C. tạo điều kiện nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á.
  • D.  làm giảm tình trạng căng thẳng của cục diện Chiến tranh lạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: suy luận.

  Cách giải: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) được thành lập đã ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Đặc biệt, sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Trung Quốc (một nước châu Á) đã tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chính vì thế, sự kiện này đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa xã hội nối liền từ Âu sang Á.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>