AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga và Mĩ sau chiến tranh lạnh là

  • A. cả hai nước đều trở thành trụ cột trong trật tự thế giới hai cực.
  • B. đều ra sức điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình để mở rộng ảnh hưởng
  • C. trở thành đồng minh, là nước lớn trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc
  • D. người bạn lớn của EU, Trung Quốc và ASEAN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: So sánh, sgk 12 trang 17, 46.

  Cách giải:

  - Chính sách đối ngoại của Nga sau chiến tranh lạnh: một mặt ngả về phương Tây hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và viện trợ về kinh tế; mặt khác, Nga khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN,...).

  - Chính sách đối ngoại của Mĩ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và Liên Xô tan rã là: Mĩ tìm cách vươn lên cho phối, lãnh đạo toàn thế giới. Tuy nhiên, sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001, đã thấy cần phải có những thay đồi trong chính sách đối nôi và đối ngoại khi bước vào thế kỉ XXI. Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam này 11-7-1995.

  => Như vậy cả Nga và Mĩ sau chiến tranh lạnh đều ra sức điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình để mở rộng ảnh hưởng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>