AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1914 là

  • A. nông dân
  • B. địa chủ
  • C. sĩ phu
  • D. công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 11 trang 139

  Cách giải: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897 - 1914) không chỉ làm phân hóa các giai cấp cũ trong xã hội mà còn làm xuất hiện những lực luợng xã hội mới. Nên công nghiệp thuộc địa mới hình thành là cơ sở cho sự ra đời đội ngũ công nhân Việt Nam. Họ làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, các xí nghiệp công nghiệp, công truờng, các ngành giao thông....

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>