AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là

  • A. trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.
  • B. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
  • C. thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.
  • D. ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 7.

  Cách giải: Hiến chương Liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất đã nêu rõ mục đích của tổ chức này là: duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tư quyết của các dân tộc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>