AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân tố hàng đầu dẫn tới sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 1952-1973 là

  • A. chi phí cho quốc phòng thấp (không vượt quá 1% GDP).
  • B. tận dụng triệt để các yếu tố thuận lợi từ bên ngoài để phát triển.
  • C. con người được coi là vốn quý nhất, là chìa khóa của sự phát triển.
  • D. áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật để nâng cao năng suất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 55.

  Cách giải: Những nhân tố đưa đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bàn trong giai đoạn 1952 - 1973;

  - Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu.

  - Vai trò lãnh đạo, quản lý của nhà nước Nhật.

  - Chế độ làm việc suốt đời, chế độ lương theo thâm niên và chủ nghĩa nghiệp đoàn xí nghiệp là “ba kho báu thiêng liêng” làm cho các công ty Nhật có sức mạnh và tính cạnh tranh cao.

  - Các công ty Nhật năng động, có tầm nhìn xa, quản lý tốt và cạnh tranh cao.

  - Áp dụng thành công những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

  - Chi phí quốc phòng thấp nên có điều kiện tập trung đầu tư vốn cho kinh tế.

  - Tận dụng tốt yếu tố bên ngoài để phát triển (viện trợ Mỹ, chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>