AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quá trình thoát hơi nước ở lá là: 
       1. tạo ra lực hút nước, động lực đầu trên của dòng mạch gỗ 
      2. khí khổng mở ra cho khí CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp. 
       3. khí khổng mở ra cho khí O2  đi vào cung cấp cho quá trình hô hấp giải phóng năng lượng cho các 
  hoạt động của cây. 
      4. điều hoà nhiệt độ bề mặt thoát hơi nước 

       Câu trả lời đúng là: 

  • A. 1, 3 và 4
  • B. 1, 2 và 4
  • C. 2, 3 và 4
  • D. 1, 2 và 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>