AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nói về quá trình tổng hợp ở vi sinh vật, có bao nhiêu nội dung đúng trong các nội dung sau? 
       1. Do tế bào có kích thước nhỏ nên vi sinh vật không có khả năng tổng hợp các đại phân tử hữu cơ như protein, polisaccarit. 
      2. Cơ chế tổng hợp axit nuclêic ở vi sinh vật về cơ bản tương tự như ở mọi tế bào sinh vật. 
      3. Ở vi khuẩn và tảo, việc tổng hợp tinh bột và glicogen cần hợp chất mở đầu là ADP-glucôzơ. 
      4. Các vi sinh vật không có khả năng tổng hợp protein nên chúng phải hấp thụ protein từ ngoài môi trường đưa vào trong tế bào. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ý 2, 3 đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>