AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với sinh vật đơn bào nhân thực, nguyên phân có ý nghĩa: 

   

  • A. là phương thức sinh sản vô tính
  • B. nhân nhanh các giống cây tốt, sạch bệnh
  • C. là cơ chế sinh sản hữu tính
  • D. giúp thay thế các mô bị tổn thương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>