AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Với các thành phần: 

       (1): vi khuẩn nitrat hóa,       (2): amôni,              (3): vi khuẩn amôn hóa, 

       (4): chất hữu cơ,               (5): nitrat. 

       Con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ trong đất thành dạng nitơ khoáng cho cây trồng hấp thụ là: 

  • A. (4) nhờ (1) tạo thành (2), (2) nhờ (3) tạo thành (5)
  • B. (4) nhờ (3) tạo thành (5), (5) nhờ (1) tạo thành (2)
  • C. (4) nhờ (1) tạo thành (5), (5) nhờ (3) tạo thành (2)
  • D. (4) nhờ (3) tạo thành (2), (2) nhờ (1) tạo thành (5)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>