AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Không nên tưới cây vào buổi trưa nắng gắt vì 
       1. Làm thay đổi nhiệt độ đột ngột theo hướng bất lợi cho cây. 
      2. Giọt nước đọng lại trên lá sau khi tưới, trở thành thấu kính hội tụ, hấp thụ ánh sáng và đốt nóng lá, làm héo lá. 
       3. Lúc này khí khổng đang đóng, dù được tưới nước cây vẫn không hút nước được. 
      4. Đất nóng, tưới nước sẽ bốc hơi nóng, làm héo lá 

      Phương án đúng là: 

  • A. 2, 3, 4  
  • B. 1, 2, 4       
  • C. 2, 3         
  • D. 2, 4 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>