AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) không có đặc điểm: 

  • A. Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng
  • B. Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng
  • C. là con đường phụ trong hoạt động thoát hơi nước của cây 
  • D. lớp cutin càng dày thì thoát hơi nước càng giảm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>