AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây không phải là điểm giống nhau giữa hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men? 
       1. Đều tạo ATP. 
      2. Đều trải qua giai đoạn đường phân. 
      3. Chất nhận điện tử cuối cùng đều là chất vô cơ. 
      4. Đều là quá trình phân giải chất hữu cơ. 

      Phương án đúng là 

  • A. 1, 3
  • B. 3
  • C. 2, 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lên men có chất nhận cuối cùng là các chất hữu cơ trung gian

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>