YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định về ảnh hưởng của việc bón phân với năng suất cây trồng và môi trường như sau: 

       1. Bón phân không đúng cách, năng suất cây trồng thấp, hiệu quả kinh tế thấp. 

      2. Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất, chi phí phân bón cao. 

       3. Bón phân vượt quá mức tối ưu sẽ gây ô nhiễm nông sản, ô nhiễm môi trường, đe doạ sức khoẻ con người. 

      4. Bón phân càng nhiều, năng suất cây trồng càng cao, hiệu quả kinh tế cao. 

       5. Bón phân hợp lí sẽ  làm tăng năng suất cây trồng, không gây ô nhiễm môi trường. 

       Các nhận định đúng là: 

  • A. 1, 2, 3, 5
  • B. 1, 2, 3, 4
  • C. 1, 4, 5
  • D. 3, 4, 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA