AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm có ở giảm phân nhưng không có ở nguyên phân: 

  • A. Xảy ra sự nhân đôi nhiễm sắc thể ở kì trung gian
  • B. Xảy ra sự phân chia tế bào chất vào kì cuối
  • C. Xảy ra sự tiếp hợp cặp đôi của các nhiễm sắc thể kép tương đồng vào kì đầu I
  • D. Nhiễm sắc thể co ngắn cực đại và tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào vào kỳ giữa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>