AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào của ruồi giấm (2n = 8) đang phân chia thì thấy trong 1 tế bào có 
  16 NST đơn. Tế bào ấy đang ở: 

  • A. Kì sau nguyên phân
  • B. Kì giữa nguyên phân
  • C. Kì cuối nguyên phân
  • D. Kì đầu nguyên phân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>