RANDOM
 • Câu hỏi:

  Động lực của dòng mạch rây là 

   

  • A. cơ quan nguồn( lá ) có áp suất thẩm thấu thấp hơn cơ quan dự trữ
  • B. lực liên kết giữa các phân tử chất hữu cơ và thành mạch rây
  • C. chất hữu cơ vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao
  • D. sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và các cơ quan chứa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA