AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi quan sát một tế bào đang tiến hành quá trình nguyên phân dưới kính hiển vi, người ta đếm được có tất cả  8 nhiễm sắc thể đơn trong tế bào, không thấy màng nhân. Tế bào đó đang  ở kì nào của nguyên phân và bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của tế bào là bao nhiêu? 

  • A. Kì cuối, 2n = 8
  • B. Kì sau, 2n = 4
  • C. Kì cuối, n = 4
  • D. Kì sau, n = 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA