YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về các nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây, câu nào sau đây có nội dung không đúng? 

  • A. Đất là nguồn chủ yếu cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây
  • B. Rễ cây chỉ hấp thụ được muối khoáng ở dạng ion
  • C. Các muối khoáng trong đất chỉ tồn tại ở dạng hòa tan
  • D. Phân bón cũng là nguồn quan trọng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>