YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người ta đã tận dụng các bã thải thực vật như rơm rạ, bã mía, … để trồng nhiều loại nấm ăn. Việc làm này của con người đã lợi dụng hoạt tính phân giải chất gì của vi sinh vật? 

  • A. Protein
  • B. Xenlulôzơ
  • C. Lipit
  • D. Polisaccarit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA