AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bảng sau thể hiện chức năng của nguyên tố dinh dưỡng khoáng và triệu chứng thiếu dinh dưỡng ở cây trồng: 

  Chức năng                                                   

     Triệu chứng thiếu dinh dưỡng 

  1. Thành phần của axit nucleic, của ATP; cần cho sự ra hoa, kết quả, phát triển của bộ rễ                         a. Sinh trưởng của cây bị còi cọc, xuất hiện màu vàng nhạt trước tiên ở các lá già 
  2.   Thành phần của axit nucleic, của ATP; quyết định  đến toàn bộ các quá trình sinh lí của cây trồng  b. Lá mới có màu vàng 
  3.   Thành phần của protein; tham gia hoạt hóa enzyme   c. Lá nhỏ có màu vàng 
    d. Gân lá có màu vàng, sau đó cả lá có màu vàng 

   Chức năng và triệu chứng thiếu nguyên tố nitơ là: 

   

  • A. 2 và a
  • B. 1 và a
  • C. 2 và d
  • D. 3 và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>