AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng và quang dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là: 

  • A. nguồn cacbon chủ yếu đều lấy từ chất hữu cơ
  • B. đều có nguồn năng lượng từ ánh sáng
  • C. nguồn cacbon chủ yếu đều lấy từ chất vô cơ
  • D. đều có nguồn năng lượng từ chất hữu cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>