AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chính của môi trường tổng hợp để nuôi cấy vi sinh vật là: 

   

  • A. chỉ gồm các chất vô cơ có sẵn trong tự nhiên
  • B. chứa thành phần là chất hữu cơ có sẵn
  • C. thành phần và tỉ lệ từng chất do người pha chế
  • D. chứa thành phần là chất hữu cơ và chất vô cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>