YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vi sinh vật có những đặc điểm chung nào sau đây? 

      (1) Kích thước nhỏ.                   (2) Tế bào có nhiều bào quan. 

      (3) Hấp thụ và chuyển hóa nhanh.                  (4) Sinh sản nhanh. 

      (5) Sinh trưởng chậm do kích thước nhỏ, dễ bị sinh vật khác lấn át. 

      (6) Phân bố rộng. 

  • A. (1), (3), (4), (6)
  • B. (1), (2), (3), (4)
  • C. (1), (4), (5), (6)
  • D. (1), (2), (4), (6)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>