AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tế bào sinh dục sơ khai của thỏ cái (2n=24) nguyên phân liên tiếp 8 lần. Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng. Số tế bào trứng được tạo thành là: 

   

  • A. 1024
  • B. 192
  • C. 3072
  • D. 256

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  -Số tế bào con tạo ra sau 8 lần nguyên phân là: 28 = 256

  Một tế bào sinh trứng qua giảm phân sẽ tạo ra 3 thể cực và 1 tế bào trứng.

  Vì vậy số tế bào trứng sẽ bằng số tế bào con

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA